Uvjeti poslovanja

Dobrodošli u TOTAL SPORT!

Zahvaljujemo na upotrebi naših proizvoda i usluga („Usluga“). Usluge pruža Total Sport j.d.o.o. s adresom Đure Basaričeka 5A, 48350 Đurđevac, Republika Hrvatska.

 

Uvod

Upotrebom naših proizvoda i usluga prihvaćate ove uvjete. Molimo vas da ih pažljivo pročitate.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama. Pridržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave, te nećemo biti odgovorni ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim Internetskim stranicama. Uporaba i korištenje Internet trgovine od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Total Sport ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

 

Općenito

Korištenjem usluge Total Sport j.d.o.o. smatra se da je potrošač u svakom trenutku upoznat s ovim Uvjetima poslovanja, Uvjetima korištenja, Uvjetima korištenja kupona i Politikom privatnosti, te da ih u cijelosti razumije i bezuvjetno prihvaća.

 

Cijene

Cijene su maloprodajne, izražene u Kunama, te uključuju PDV. Proizvod će biti dostavljen u roku od 10 dana otkad smo zaprimili Vašu narudžbu, ako je dostupan. Dostava se naplaćuje prema cjeniku dogovorenom s Hrvatskom Poštom d.d. i GLS dostavnom službom. Troškovi dostave i pakiranja su naplaćeni posebno i vidljivi su na računu.

 

Dostava

Dostava ne uključuje unošenje u stan ili kuću osim ako prethodno nije odgovoreno s kurirskom službom. Prodavač ne snosi troškove unošenja u stan ili kuću ako kupac to zasebno dogovori s dostavnom službom.

Dostava ne uključuje puštanje u pogon, instalaciju, demonstraciju ili deinstalaciju.

Dostava u druge države Europske Unije naplaćuje se kao ”Međunarodna dostava” te se njena cijena može promijeniti ovisno o naručenim proizvodima (težina proizvoda, količina proizvoda i slično). Ako se cijena promjeni, kontaktirat će Vas naši prodajni agenti te će Vas obavijestiti o novim troškovima dostave. Ako ne pristajete na nove troškove dostave (ako budu postojali) nažalost nećemo moći isporučiti Vašu narudžbu. Proizvode dostavlja: Hrvatska pošta te više o obradi osobnih podataka možete saznati na sljedećem linku: https://www.posta.hr/UserDocsImages/posta/Dokumenti/HP-IZJAVA-O-ZASTITI-OSOBNIH-PODATAKA.pdf i GLS General Logistic Systems te više o obradi osobnih podataka možete saznati na sljedećem linku: https://gls-group.eu/HR/hr/zastita-osobnih

 

Maloljetnici

Članak 43, stavka 1, Zakona o zaštiti potrošača: ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovne nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici. Djelomično sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

 

Raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i/ili adresu elektroničke pošte, a možete i koristiti i OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA koji možete preuzeti na ovome web-mjestu (Članak 33 Zakon o zaštiti potrošača). Rok od 14 dana teče od trenutka kad ste zaprimili proizvode zajedno s obrascem za jednostrani raskid ugovora. Obrazac o jednostranom raskidu ugovora sklopljenom izvan poslovnih prostorija tvrtke možete preuzeti ovdje. Obrazac možete poslati i elektroničkim putem na e-adresu info@total-sport.hr

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor u određenom roku, po čl. 76 Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač platio na temelju Ugovora. Povrat novaca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Drugi način je mogući ako je obostrano prihvatljiv. Nećete snositi nikakve dodatne troškove u odnosu na povrat. Povrat možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i nakon što utvrdimo njezino stanje. Pošiljke s otkupninom ne preuzimamo.

Potrošač nema pravo na raskid ugovora ako je riječ o prodaji proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju.

 

Povrat proizvoda

Povrat robe možete predati ili poslati na adresu: Total Sport, Đure Basaričeka 5A, 48350 Đurđevac, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu (članak 48, stavka 2, Zakon o zaštiti potrošača). Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Može se izvršiti povrat robe za proizvod koji nije bio korišten, te da je isti zapakiran sa svim dijelovima i dokumentacijom (važećim računom kao jedini dokaz kupnje i jamstvenim listom ako je za isti predviđen).

 

 

 

Reklamacije

Ako imate reklamaciju vezano za dostavljeni proizvod, molimo Vas da se javite na broj telefona +385 92 500 92 17 ili pisanim putem na e-adresu info@total-sport.hr. Za sve proizvode za koje dajemo jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Jamstvo ne isključuje odgovornost za materijalne nedostatke. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda.
Garantiramo da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka obvezujemo se da ćemo izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

 

Prigovori

Pisane prigovore možete poslati poštom ili predati osobno na adresu Total Sport, Đure Basaričeka 5A, 48350 Đurđevac s oznakom „ZA TOTAL SPORT“ ili na e-adresu

info@total-sport.hr.

 

Odustajanje od narudžbe

Imate pravo odustati od narudžbe ako nas obavijestite, u roku od 3 dana, telefonski na +385 500 9217 ili e-poštom na adresu info@total-sport.hr. Ako ste odustali od narudžbe kad je paket već poslan, niste ga dužni preuzeti.

 

Jamstva

Total Sport j.d.o.o. ne daje nikakva jamstva ili jamstva točnosti informacija, niti prihvaćaju bilo kakvu štetu ili druge odgovornosti za pogreške ili propuste u sadržaju objavljene ponude.

 

Osobni podaci

Vaši osobni podaci, koje ste nam povjerili prilikom narudžbe robe, će se koristiti u skladu s našom Politikom privatnosti ukoliko korisnik ne odluči drugačije te nas o tome obavijesti pisanim putem na e-mail adresu info@total-sport.hr.

 

Korištenje proizvoda

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.

 

Akcijske ponude

Tvrtka Total Sport j.d.o.o. će periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Total Sport j.d.o.o., neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok. Pogreške na Internet stranici koje su dovele do neuspjele kupnje u roku trajanja akcije ili nemogućnosti prodavača da isporuči akcijski proizvod jer on više nije dostupan ne obvezuju trgovac da kupcu nadoknađuje bilo kakvu štetu nastalu ne realiziranjem kupnje.

U slučaju tehničke greške gdje je maloprodajna cijena vidljivo manja od uobičajene za tu vrstu proizvoda ili ako narudžba sadržava iznimno veliki broj proizvoda, Total Sport j.d.o.o., može prema svojoj procjeni odlučiti za provjeru ili izmjenu prije potvrđivanja narudžbe. Total Sport j.d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu prouzročenu ne realiziranjem narudžbe.

 

Primjena i promjena pravila

Ovi uvjeti uređuju odnos između tvrtke Total Sport j.d.o.o. i Vas. Temeljem ovih uvjeta ne nastaju nikakva prava u korist trećih strana.

Ako se ispostavi da određena odredba ovih uvjeta je nevaljana, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi.

Ako postoje neslaganja između odredbi ovih uvjeta i odredbi dodatnih uvjeta, primjenjivat će se odredbe dodatnih uvjeta.

 

Kontakt

Slobodni ste kontaktirati nas putem adrese info@total-sport.hr i na broj telefona +385 95 500 92 17

Ovi uvjeti ažurirani su 28.01.2020.